Tìm chúng tôi trên

kiểm soát truy cập an ninh

Date: 2016/Th9/T2
Coi việc kiểm soát truy cập như là một chi phí cố định và là phương tiện duy nhất để con người có thể đi vào và đi ra một cách chính xác trong một tòa nhà hay một khu vực hạn chế. Trong khi đa số người dùng tận dụng lợi thế của các chức năng cốt lõi trong một bộ kiểm soát truy cập và hệ thống quản lý an ninh, thì một loạt các công cụ hoạt động và kinh doanh nâng cao giá trị thường bị bỏ qua.
thumbnail

 
Ngoài tính an ninh, việc kiểm soát truy cập có thể giúp các công ty gia tăng hiệu suất, các chính sách thi hành và giảm lượng chi phí phải bỏ ra. Bằng việc cho phép các công cụ này áp dụng trong các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, từ việc kiểm soát mức sử dụng năng lượng, đến việc bán hàng mà không phải trả bằng tiền mặt, để từ đó hỗ trợ việc thực thi chính sách, kiểm soát truy cập vượt ra bên ngoài tính an ninh và biến nó thành một khả năng kinh doanh.

Hiệu suất hoạt động
Kiểm soát truy cập có thể đóng một phần quan trọng trong việc gia tăng hiệu suất giữa các doanh nghiệp, trên địa bàn của một địa phương, và trên quy mô toàn cầu. Việc sử dụng hệ thống kiểm soát truy cập có thể giúp liên kết nhiều trang web lại với nhau trên quy mô toàn cầu, và điều đó cũng có nghĩa là một công ty có thể trang bị một hệ thống quản lý an ninh trung tâm để qua đó quản lý nhiều tòa nhà trên khắp các địa điểm khác nhau. Điều này làm gia tăng hiệu suất bằng việc ngăn chặn các công việc trùng lặp và giả chi phí khi nhân viên sử dụng thẻ truy cập giống nhau tại nhiều trang web khác nhau. Lệnh chỉ huy và giao diện kiểm soát được xem như một phần của công việc này cũng có thể làm gia tăng hiệu suất hoạt động; một thiết lập duy nhất để quản lý tất cả các trang web thông qua một đội ngũ an ninh trung ương, với quy trình công việc báo động rõ ràng và trách nhiệm đối với công việc giúp làm giảm sự trùng lặp trong công việc.

Phần cứng của bộ kiểm soát truy cập chẳng hạn như các đầu đọc cũng có thể đáp ứng hiệu suất bổ sung và tiết kiệm chi phí. Việc sử dụng các đầu đọc kiểm soát truy cập có các tính năng tích hợp, chẳng hạn như hệ thống liên lạc hoặc chức năng đặt phòng, có thể loại bỏ đi yêu cầu và mức chi phí của hệ thống độc lập khác. Nó cung cấp hiệu suất hoạt động khi người dùng đã quen thuộc với sự tồn tại của hệ thống kiểm soát truy cập.

Các chính sách thi hành

Việc sử dụng bộ kiểm soát truy cập để thi hành các chính sách của công ty có thể được xem như một phương án tuyệt vời để thu được nhiều hơn từ một giải pháp quản lý an ninh. Cùng với nhận thức ngày càng tăng về các chương trình thân thiện môi trường, hệ thống quản lý truy cập được sử dụng để thực hiện cả việc triển khai và giám sát các chương trình này tại sân bay Gatwick. Tại sân bay Gatwick, đội ngũ nhân viên lướt thẻ kiểm soát truy cập của họ để chuyển sang các loại máy móc chẳng hạn như các dây thắt hành lý, thang cuốn, rèm nhiệt và kiểm tra tại bàn khi họ cần sử dụng chúng. Điều này không chỉ làm giảm lượng tiêu thụ điện năng tại các sân bay, mà còn cho phép sân bay giám sát và báo cáo về việc tuân thủ của họ với bất kì chính phủ áp đặt các sáng kiến ánh sáng xanh.

Lấy ví dụ khác là việc nhờ có hệ thống kiểm soát truy cập được triển khai tại sân bây quốc tế Hồng Kông, nên đội ngũ nhân viên có thể truy cập và hoạt động các cầu khí. Điều này có nghĩa là chỉ các nhân viên được đào tạo thích hợp mới có thể sử dụng thiết bị, đảm bảo rằng các chính sách về sức khỏe và tính an toàn được kèm theo. Lợi ích thứ hai là nếu họ muốn, sân bay cũng có thể trang bị cho một hãng hàng không cụ thể việc sử dụng các thiết bị an ninh.

Phần cứng đầu đọc kiểm soát truy cập, chẳng hạn như các đầu đọc cũng có thể hỗ trợ cho việc triển khai các chính sách của công ty. Các đầu đọc truy cập với các tính năng quảng cáo có thể cung cấp những lời nhắc nhở về sức khỏe và tính an toàn tại các cửa khóa, khi đầu đọc không được sử dụng. Các tính năng trong các đầu đọc truy cập chẳng hạn như danh sách kiểm tra người xuất, nhập cảnh tại nơi mà chủ thẻ phải tích cực trả lời một danh sach những câu hỏi đã được xác định từ trước, trước khi cửa mở, và cũng có thể đảm bảo rằng các chính sách được thêm vào các lĩnh vực chẳng hạn như xây dựng các trang web hoặc hiệu thuốc.


Giảm chi phí

Các yếu tố của một hệ thống kiểm soát truy cập cũng có thể được sử dụng nhằm làm giảm chi phí tại các tòa nhà mới hoặc thông qua các việc nâng cấp hệ thống an ninh. Lấy ví dụ, các bệnh viện Victoria và Stobhill ở Anh đã sử dụng công nghệ Power over Ethernet Plus (PoE+) để tiết kiệm chi phí đáng kể khi xây dựng các bệnh viện. PoE+ là một công nghệ cung cấp năng lượng qua một cáp Cat5. Đối với mỗi truy cập kiểm soát cửa, chỉ có một cáp Cat5 cần phải được chạy để tăng năng lượng cho cả đầu đọc và khóa. Điều này có vẻ như không được áp dụng nhiều, tuy nhiên trong một tòa nhà lớn, nó có thể làm giảm mạnh các chi phí cho việc trang bị cáp.

Nhìn rộng ra xa việc kiểm soát truy cập và sử dụng thẻ kiểm soát truy cập cho các lĩnh vực bổ sung của việc quản lý hoạt động có thể giúp làm giảm chi phí. Các trường đại học như Liverpool John Moores đã áp dụng giải pháp xác nhận thẻ tại nơi mà các thẻ truy cập biến thành các thẻ thông minh và có thể được sử dụng cho hàng loạt các giải pháp mua bán không cần tiền mặt. Các thẻ này bao gồm tất cả dữ liệu đăng ký của học sinh và thông tin về khóa học, và sau đó cũng có thể được sử dụng cho việc truy cập vào thư viện và bãi đỗ xe, giúp tiết kiệm chi phí và cung cấp hiệu suất cho trường đại học.

Ngoài việc kiểm soát truy cập
Ngày càng tăng việc các hệ thống kiểm soát truy cập không hoạt động độc lập, nhưng lại được tích hợp với nhiều hệ thống an ninh bao gồm video, báo động có lửa, xâm nhập, xây dựng hệ thống quản lý và nhiều hơn nữa. Điều này có nghĩa là giải pháp kiểm soát truy cập trở thành một hệ thống quản lý an ninh toàn diện, nơi mà việc tiết kiệm chi phí và tính hiệu quả hoạt động có thể được nhận ra thông qua các tính năng như lệnh tập trung và kiểm soát.

Kiểm soát truy cập có thể thực hiện nhiều hơn bên ngoài tính an ninh. Bởi vậy, trước khi xem xét về một hệ thống kiểm soát truy cập mới hoặc cập nhật hệ thống hiện tại, hãy tự hỏi: “Liệu hệ thống kiểm soát truy cập của tôi có hoạt động đủ như yêu cầu?”

49816.582

Central command and control for improved security