Tìm chúng tôi trên

Hơn1/5 thanh toán sử dụng thẻ ở Anh sử dụng giải pháp không tiếp xúc

Date: 2016/Th11/T5

barclays-contactless-debit-card

Hơn 1/5 thanh toán sử dụng thẻ hiện đang sử dụng các thẻ không tiếp xúc, đây quả thực là một điều thú vị bằng khả năng mà công nghệ đem lại cho việc thực hiện các thanh toán đối với các nhà điều hành giao thông và các tổ chức từ thiện.

Các thẻ không tiếp xúc được sử dụng với 21% các thanh toán sử dụng thẻ vào tháng 8 năm 2016, đạt tổng 2,3 tỷ bảng Anh. Vào tháng 8 năm 2015, chúng được sử dụng với 7,9 % các mua sắm sử udngj thẻ. Trung bình giao dịch thẻ không tiếp xúc đạt 8,97 bảng Anh vào tháng 8, so với 7,12 bảng Anh vào tháng 8 năm 2015 – tăng 26%.

Trong khi đó, số giao dịch không tiếp xúc đã tăng từ 89 triệu vào tháng 8 năm 2015 lên 260,7 triệu vào tháng 8 năm 2016, trong khi số thẻ ghi nợ không tiếp xúc lưu hành tăng từ 74,5 triệu lên 97 triệu trong cùng kỳ.

Nhận được nhiều sự yêu thích sử dụng

“Các thẻ không tiếp xúc đã bùng nổ mức độ yêu thích hơn năm trước và hiện đang được sử dụng cho 1/5 các thanh toán sử dụng thẻ.” – Richard Koch của UK Cards Association cho biết.

“Trong khi nhiều hơn các khách hàng mua sắm đang sử dụng các thẻ không tiếp xúc đối với các món hàng nhỏ, thì chúng tôi thực sự cảm thấy vui bởi các khả năng mà chúng sẽ đem lại trong những năm tới đối với các nhà điều hành giao thông và các hội từ thiện.”

UK Cards Association đã báo cáo vào tháng 8 rằng việc dành ra các thẻ không tiếp xúc ở Anh trong suốt nửa đầu năm 2016 vượt xa tổng số trong toàn năm 2015.

Hồi đầu tuần này, các cả các xe taxi màu đen của Luân Đôn đã được cho phép áp dụng các thanh toán không tiếp xúc, sau buổi bàn bạc, trao đổi ý kiến Transport for London thì có tới 86% ý kiến phản hồi muốn có thể sử dụng thanh toán thẻ và thanh toán không tiếp xúc khi di chuyển bằng xe taxi.