Tìm chúng tôi trên

Công nghệ RFID – Khởi nguồn lợi nhuận cho các doanh nghiệp

Date: 2017/Th7/T7

Trong bất cứ thời điểm nào, sự phát triển của sản xuất – thương mại hàng hóa luôn là biểu hiện của một nền kinh tế tăng trưởng. Giao thương, quy mô sản xuất, thương mại ngày càng mở rộng đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những thay đổi và tiếp cận những cách thức quản trị mới với nền tảng công nghệ tự động đáp ứng yêu cầu quản lý nhanh, chính xác và đồng bộ của hệ thống quản lý. Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID (viết tắt của Radio Frequency Identification) ra đời và đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế từ sản xuất, phân phối, giao thông, thương mại, dịch vụ, y tế cũng như mọi mặt khác của đời sống xã hội.

Công nghệ RFID đã và đang thực sự mang lại lợi nhuận đối với các công ty có hệ thống quản lý đòi hỏi phải bám sát hàng hóa, tài sản, kiểm soát an ninh,.. vì thế rất nhiều ứng dụng thực tế được triển khai. Hệ thống RFID giúp sức làm tăng tốc độ, hiệu quả quá trình xử lý kinh doanh của hàng nghìn công ty trên phạm vi toàn cầu, dưới đây là tóm tắt các ứng dụng hiện nay trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực Bưu chính được hãng Symbol Technology phát triển ứng dụng ở bưu chính Trung Quốc và Tây Ban Nha, công ty đường sắt Canada ứng dụng công nghệ RFID trong điều hành toa xe và kiểm soát gầm xe, ứng dụng trong hàng không để kiểm soát hành lý ký gửi, giảm thiểu tỷ lệ hành lý thất lạc, các loại dược phẩm đặc hiệu được gắn thẻ RFID để kiểm soát sẽ tránh được hàng giả, gắn thẻ RFID ứng dụng trong các ngành sản xuất yêu cầu tiếp xúc với hóa chất để giảm thiểu tần suất nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, ngoài ra còn ứng dụng RFID để theo dõi quá trình sinh trưởng của động vật trong lĩnh vực chăn nuôi, quản lý hàng hóa tồn kho trong lĩnh vực may mặc, bán lẻ,  việc áp dụng công nghệ RFID còn giúp doanh nghiệp giám sát được năng suất hoạt động cũng như quy trình hoạt động của nhân viên, từ đó tăng năng suất, hiệu quả cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ban biên tập RFID Viet Nam!